Το πρόγραμμα της Σχ. Εορτής 25ης Μαρτίου

Αναλυτικά τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν καθώς και οι συντελεστές του προγράμματος στην ακόλουθη φωτογραφία την οποία μπορείτε να μεγεθύνετε.