Γιορτάζουμε 100 δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα μας

H ιστοσελίδα www.mousikoveroias.gr συμπληρώνει, με την ανάρτηση που διαβάζετε αυτήν την στιγμή, τα 100 άρθρα από την έναρξη λειτουργίας της.

Επειδή η σχολική χρονιά βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει, θεωρείται σίγουρο ότι μέχρι το τέλος του Σχολικού Έτους και λόγω της πολύπλευρης δραστηριότητας του Σχολείου θα υπάρξει υπέρβαση και αυτού του αριθμού δημοσιεύσεων.

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Καθηγητών, τις μαθητικές κοινότητες και τα Μουσικά σύνολα καθώς και τον Προγραμματιστή κ. Αλεξίου για την αμέριστη βοήθεια τους.

Τα Άρθρα ανά κατηγορία:

Εκδηλώσεις

19

Ανακοινώσεις

18

Μόνιμα Άρθρα

14

Ενημέρωση

8

Videos

6

Δράσεις

18

Μουσικά αβγΑ

17

Με την συμπλήρωση των πρώτων 100 άρθρων ακολουθεί μικρό αφιερωματικό βίντεο: