Συνοπτικές σημειώσεις και επισημάνσεις για την αρμονία – Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Δείτε σημειώσεις και επισημάνσεις για το μάθημα της αρμονίας. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια θεωρητικών μαθημάτων – πιάνου

Μιρέλα Παπαδοπούλου.