Αριστούχοι Μουσικού Σχολείου Βέροιας 2015 – 2016

Αριστούχοι   μαθητές Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Α΄ Γυμνασίου

 1. Ανθούλα Μαρία  19  & 19/20
 2. Μπαντή Αλεξάνδρα   19 &  17/20
 3. Παπαγιάννη Αλίκη 19 & 16/20
 4. Δημάκας Αλέξανδρος 19 & 16/20
 5. Γεωργίου  Νάγια  19 &  4/20
 6. Παράσχος  Γεώργιος  19
 7. Τζιτζή Βασιλική    18 & 15/20 

Β΄ Γυμνασίου

 1. Κωφιδης  Ιωάννης 19  & 20/21
 2. Πανίδου Σοφία       19 & 19/22
 3. Καλαντζόπουλος Σπύρος  19 & 17/22
 4. Μαντρατζής Ιωάννης    19 & 12/22
 5. Μποσμαλή Ιωάννα  19 &4/22
 6. Λιολιόπουλος Βασίλειος 18 & 19/22
 7. Τσιρώνη Αικατερίνη 18 & 19/22
 8. Βράνας Μάριος          18 & 18/22
 9. Σαρήογλου Αναστάσιος 18 & 17/22

Γ΄ Γυμνασίου 

 1. Τζαλίλη Βασιλική  20
 2. Κεβρεκίδη; Έκτορας 19 & 20/22
 3. Δούλαλας Δημήτριος  19 & 17/22
 4. Λιολιόπουλος Παναγιώτης 19 & 15/22
 5. Σαράτσης Γεώργιος   19 & 11/22
 6. Καραμούτη Ελένη      19 & 8/22
 7. Κουτσαντάς Αντώνιος  19 & 5/22
 8. Ρόμπης Αθανάσιος       19 & 3/22

    Α΄ Λυκείου

 1. Αλεξίου Όλγα 18,8
 2. Ζαμπέτα Σταυρούλα 18,6
 3. Δασκαλάκης Μάριος 18,5
 4. Γεωργίου Μαρία  18,4
 5. Πυροβολάκης Γεώργιος  18,2 

Γ΄ Λυκείου

 1. Στεφανοπούλου Βασιλεία  19,2
 2. Καλφόπουλος  Αργύριος   18,9
 3. Ζαμπέτα Γεωργία –Σοφία  18,6
 4. Μπούρα; Αθανάσιος          18,3