Ημερίδα για μουσικές σπουδές για μαθητές β’, γ΄ λυκείου και αποφοίτους

Ημερίδα  για μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου και αποφοίτους για τις Μουσικές σπουδές και τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ