Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα: «Μουσικές σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προοπτικές απασχόλησης. Τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων» από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Με ενδιαφέρον 11 μαθητές και μαθήτριες της  Β΄ και Γ’ Λυκείου του σχολείου μας παρακολούθησαν την Ημερίδα με θέμα «Μουσικές σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προοπτικές απασχόλησης. Τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, στις 11. π.μ.- 2.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.

 

e       Αρχικά, μετά το καλωσόρισμα από την Σχολική Σύμβουλο καθηγητών Μουσικής κ. Τσερπέ, οι καθηγητές κ. Χάρδας και κ. Βούβαρης παρουσίασαν τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αντίστοιχα.

e        Στη συνέχεια ο καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Τσούγκρας, παρουσίασε τον τρόπο προσέγγισης ενός θέματος αρμονίας, με βάση το Θέμα των Πανελληνίων εξετάσεων του 2014.

 Κατά τη λύση του θέματος προσέχουμε τις παραμέτρους:

1. λειτουργικότητα των συνδέσεων (50/100 της συνολικής βαθμολογίας, δηλαδή σωστές πτώσεις, τονικά κέντρα και η αλληλουχία των συγχορδιών να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της τονικής αρμονίας),

2. κινήσεις των φωνών (20/100, δηλαδή αποφυγή παράλληλων και άλλων αρμονικών/μελωδικών λαθών),

3. αρμονικός ρυθμός (20/100, δηλαδή συχνότητα εναλλαγής των συγχορδιών ανάλογα με το μέτρο και τη μελωδία) και 4. δημιουργικότητα (10/100, προσθήκη μιμήσεων, ξένων φθόγγων).

Λύνοντας το θέμα, εξήγησε στους μαθητές και μαθήτριες, καθώς τους έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτούν και οι ίδιοι με βάση τις γνώσεις τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, τον πιο εύστοχο τρόπο λύσης ενός θέματος:

Δε λύνουμε το θέμα γραμμικά, δηλαδή δεν ξεκινώ να γράφω συγχορδίες κι «όπου με βγάλει», αλλά κάνουμε ένα σχέδιο. Τα βασικά σημεία του τρόπου λύσης αυτού είναι:

1. Πρώτον, ο εντοπισμός των πτώσεων και των τονικοτήτων στις οποίες γίνονται αυτές οι πτώσεις. Κάνοντας αυτό έχουμε λύσει τα 30% του θέματος χωρίς να έχουμε ακουμπήσει το πεντάγραμμο!

2. Στη συνέχεια γράφουμε τη μελωδική γραμμή μόνο του μπάσου, σημειώνοντας παράλληλα και τις βαθμίδες.

3. Συμπληρώνουμε τις ενδιάμεσες φωνές.

4. Τέλος προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στον τομέα της δημιουργικότητας, προσθέτοντας μιμήσεις στοιχείων του θέματος στις άλλες φωνές, ξένους φθόγγους κλπ. Κατά την προσθήκη αυτή, αν προκύπτουν ταυτόχρονες κινήσεις σε 2 ή παραπάνω φωνές προσπαθούμε, είτε να κινούμαστε με 3ες (ή10ες ), 6ες παράλληλες, είτε αντίθετες κινήσεις, ώστε να μην προκύπτουν αταίριαστες για την τονική αρμονία συνηχήσεις.

e       Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Χάρδα, καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, πάνω στο εξεταζόμενο μάθημα «Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» (ντικτέ). Αφού αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία της καλλιέργειας της ακοής και τη συσχέτισή της με την εκτέλεση και αντίληψη της μουσικής, στη συνέχεια μέσα από παραδείγματα ερωτήσεων των Πανελληνίων του 2016, παρουσίασε τις διάφορες παραμέτρους που εξετάζονται σε αυτό το μάθημα:

1. Διαστήματα, 2. συγχορδίες, 3. διαδοχή συγχορδιών, 4. μέτρο και ρυθμικά σχήματα, 5. μελωδίες.

Αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα ήταν η συμμετοχή, η παρουσία του ίδιου του μαθητή κατά την προετοιμασία του για αυτό το μάθημα: δηλαδή να παίζει, να ακούει, αλλά κυρίως να τραγουδά, όχι μόνο με τον καθηγητή του στο μάθημα, αλλά και κατά την προσωπική του ενασχόληση.

1,2. Ως προς τα διαστήματα και συγχορδίες, να παίζει, να ακούει και να τα τραγουδά σε ανιούσα ή κατιούσα μορφή.

3. Για τη διαδοχή συγχορδιών, να παίζει διάφορα πτωτικά σχήματα, και να τραγουδά διαδοχικά όλες τις φωνές.

4. Για τα ρυθμικά σχήματα και τα μέτρα, να προσπαθεί σε όποιο κομμάτι ακούει, να διακρίνει εκτός από το μέτρο, πού είναι το ισχυρό, ο πρώτος χρόνος, και φυσικά να κάνει εξάσκηση ακούγοντας διάφορα ρυθμικά σχήματα ή μέτρα.

5. Τέλος, για τις μελωδίες, να κάνει το αντίστροφο από αυτό που ζητείται: δηλαδή να γράψει ένα δικό του τετράμετρο και να προσπαθήσει να σκεφτεί τι παραλλαγές ρυθμικές ή μελωδικές θα μπορούσαν να γίνουν.

Με τους τρόπους αυτούς, δηλαδή βάζοντας οι ίδιοι τον εαυτό τους στην ενασχόλησή τους με το ντικτέ,  θα γίνεται το ντικτέ κάτι δικό τους, που θα το κατανοούν και θα το βιώνουν και θα έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να βρίσκουν τις σωστές απαντήσεις. Το να παίζουν και να τραγουδούν οι ίδιοι και να ακούν τον εαυτό τους είναι πολύ ωφελιμότερο και βοηθητικότερο από το να ακούν μόνο ηχογραφημένες ασκήσεις.

e       Και οι δύο παραπάνω εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν με άμεσο και παραστατικό τρόπο, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών και παρουσιάζοντας τα μαθήματα αυτά με τρόπο προσιτό στα παιδιά, κάνοντάς τα να φανούν όχι ως δυο ξερά μαθήματα, αλλά κυρίως ως μουσική και ως κάτι που μπορεί να γίνει τους οικείο.

e       Τέλος ο κ. Τσαπουρνάς (Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου) παρουσίασε διάφορα  Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. που οδηγούν σε επαγγέλματα γύρω από τη μουσική, συνοψίζοντας κάποιους από τους στόχους τους και παρουσιάζοντας ενδεικτικά κάποια από τα προγράμματα σπουδών τους.

e       Οι μαθητές και μαθήτριες και η καθηγήτριά τους κ. Παπαδοπούλου ευχαριστούμε τους κυρίους καθηγητές για τις εισηγήσεις τους, την κ. Τσερπέ για την ωφέλιμη πρωτοβουλία και τον κ. Βλέτση, δ/ντή του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο προσωπικό, για την φιλοξενία. Ευχόμαστε να γίνονται και στο μέλλον τέτοιες ενημερωτικές συναντήσεις, αν είναι δυνατό και στην πόλη μας, γιατί εμπλουτίζουν τη γνώση μας για τις μουσικές σπουδές και τις προοπτικές που τις ακολουθούν, και μας ενημερώνουν έγκυρα και άμεσα για το τι αναμένεται από τους μαθητές και τις μαθήτριες κατά την προετοιμασία για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας μας.

Ομιλητές

          Κων/νος Χάρδας (Επ. καθηγητής Συστηματικής Μουσικολογίας, ΤμήμαΜουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.)

           Πέτρος Βούβαρης (Επ. καθηγητής Μορφολογίας και Ανάλυσης της μουσικής, Τμ. Μουσικής Επιστήμης& Τέχνης, ΠΑΜΑΚ).

          Κων/νος Τσούγκρας (Επ. καθηγητής Συστηματικής Μουσικολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.)

          Msc. Τσαπουρνάς Κωνσταντίνος (Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου

Συνδιοργανωτές ημερίδας

          Δρ. Τσερπέ Γεωργία Μαρία (Π.Ε.16.01, Σχολική Σύμβουλος μουσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας)

          Μουσικό Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης (διευθ Α. Βλέτσης)

Πηγή φωτογραφίας http://www.ert.gr/572530-2/