Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας

 Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και η Περιβαλλοντική Ομάδα «Κτίρια και άνθρωποι στους μαχαλάδες της Βέροιας » του Εσπερινού Γυμνασίου Βέροιας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τουρισμού, την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας και τη Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας ¨Αντίθεσις¨ διοργανώνουν Διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Όψεις του τόπου μου: χθες, σήμερα, αύριο….» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να επιλέξουν θέματα που αναφέρονται στον Τουρισμό, τη Λαογραφία, τα τοπικά προϊόντα, το φυσικό ή το αστικό περιβάλλον της περιοχής, την Αρχιτεκτονική, τη Γαστρονομία, την Τοπική Ιστορία και την Αρχαιολογία. Η ενασχόληση των παιδιών με τη Φωτογραφία για τη συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό θα λάβει χώρα εκτός ωρολογίου προγράμματος των σχολείων.

Για τους σκοπούς του διαγωνισμού θα συσταθεί κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από τα μέλη της Φωτογραφικής Ομάδας “Αντίθεσις” και έναν εκπρόσωπο από τους λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες και θα απονείμει τα εξής βραβεία:

1. Πρώτο βραβείο: ψηφιακή compact φωτογραφική μηχανή,

2. Δεύτερο βραβείο: κάρτα μνήμης

3. Τρίτο βραβείο: USB flash

Οι δέκα καλύτερες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε έκθεση, ενώ θα βραβευθούν με έπαινο συμμετοχής όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες που συμμετείχαν.

        H Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Ημαθίας                                                            Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ημαθίας

                     Λένα Δημητριάδου                                                                                                                   Αναστασία Ε. Μαυρίδου

   
   
   
   

 

      ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Ημαθίας.
 • Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με 1 έως 3 φωτογραφίες οι οποίες θα πρέπει να έχουν τραβηχτεί μετά την έναρξη του διαγωνισμού (20/3/2018)
 • Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουνε την θεματική “Όψεις του τόπου μου: χθες, σήμερα, αύριο….” (τουρισμός/θρησκεία/πολιτισμός/φύση και περιβάλλον/αστικό περιβάλλον και αρχιτεκτονική/γαστρονομία/ιστορία) .
 • Η αποστολή των φωτογραφιών πρέπει γίνει σε ψηφιακή μορφή αρχείων JPG στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου espgymver.photocontest@gmail.com
 • Η ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών επιτρέπεται.
 • Δεν επιτρέπεται να αποσταλούν φωτογραφίες που κατέβηκαν από το διαδίκτυο ή ανήκουν σε τρίτους. Θα γίνεται έλεγχος και αυτόματος αποκλεισμός του διαγωνιζόμενου.
 • Δε θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν διακριθεί σε άλλον διαγωνισμό στην Ελλάδα.
 • Σε περίπτωση που αυτό γίνει αντιληπτό θα ακυρώνεται η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου.
 • Τα ονόματα των αρχείων πρέπει να έχουν την μορφή: Επίθετο-Όνομα-01.jpg, Επίθετο-Όνομα-02.jpg, Επίθετο-Όνομα-
 • Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει μαζί με την/τις φωτογραφία-ες του να αποστείλει και τα στοιχεία επικοινωνίας του: Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) και E-mail.
 • Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει μέσω κριτικής επιτροπής η οποία θα απαρτίζεται από τα μέλη της Φωτογραφικής Ομάδας Βέροιας “Αντίθεσις” και από έναν εκπρόσωπο από τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους φορείς.
 • Οι τρεις φωτογραφίες με τις περισσότερες ψήφους θα βραβευθούν.
 • Πρώτο βραβείο: Ψηφιακή compact φωτογραφική μηχανή.
 • Δεύτερο βραβείο: Κάρτα μνήμης
 • Τρίτο βραβείο: USB flash
 • Οι δέκα καλύτερες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε έκθεση ενώ θα βραβευθούν σε ειδική τελετή με έπαινο συμμετοχής όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές.
 • Όλα τα έργα που θα συμμετέχουν στην έκθεση αποτελούν ιδιοκτησία του Εσπερινού Γυμνασίου Βέροιας και της Αντιδημαρχίας Τουρισμού του Δήμου Βέροιας.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να φωτογραφίσουν, να αναπαράγουν, να καταχωρήσουν, να μεταδώσουν ή δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο τα έργα, για την καταγραφή, την έρευνα ή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.
 • Οι διοργανωτές θα χειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ασφάλεια κάθε έργο και δεν θα αναλαμβάνουν την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς λόγω αναπόφευκτων ατυχημάτων, όπως μια φυσική καταστροφή.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω αναγραφόμενων όρων.
 • Τελευταία μέρα αποστολής ορίζεται η 15/5/2018