Μαθήματα αρμονίας και ντικτέ – Πανελλαδικές εξετάσεις

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στις 9.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ένα τελευταίο εμψυχωτικό μάθημα ντικτέ και την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 θα πργματοποιηθεί μάθημα αρμονίας στις 9.30 π.μ. στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας.