Έξι χιλιάδες νέοι – Γιώργος Χειμωνάς

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018. Οι μαθητές της β΄ γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας 45 χρόνια μετά την πρώτη ημέρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου δημιουργούν ένα οπτικοακουστικό βίντεο βασισμένο στο απόσπασμα “Έξι χιλιάδες νέοι” από το βιβλίο του Γιώργου Χειμωνά O γάμος (1974) που περιλαμβάνεται στο βιβλίο των κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας της β΄ γυμνασίου. Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Σε μικρή χρονική απόσταση από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, το Νοέμβριο του 1973, το σύντομο αυτό κείμενο, με συμβολική γλώσσα και βαθύ σεβασμό, μνημονεύει τη θυσία των νέων. 

Στο βίντεο χρησιμοποιούνται σκίτσα της καθηγήτριας εικαστικών, Φωτεινής Χαμιδιελή που δημιουργήθηκαν, για να αξιοποιηθούν στο βίντεο. Δείτε εδώ το βίντεο. 

πηγή: Ιστολόγιο λογοτεχνίας β΄ γυμνασίου