Προκήρυξη κενών θέσεων σε τάξεις του Μουσικού Σχολείου Βέροιας – Κατατακτήριες Εξετάσεις

Έχοντας υπόψη Την Αρ. Πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (κεφάλαιο Γ) που αφορά τη Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων

Προκηρύσσουμε
2 θέσεις για την Γ Λυκείου

3 θέσεις για την Β Λυκείου

3 θέσεις για την Α Λυκείου

5 θέσεις για την Γ γυμνασίου
Ημερομηνία εξετάσεων ορίζεται η Παρασκευή 20-09-2019 και ώρα 8:30π.μ.

Ο Διευθυντής
Γεωργουδάκης Ιωάννης