Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Αρμονίας με λύσεις

Ένα ενδιαφέρον ιστολόγιο της καθηγήτριας του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, Μιρέλλας Παπαδοπούλου, με υλικό από και προς τους μαθητές της Αρμονίας, και άλλων μουσικών θεωρητικών μαθημάτων ή μουσικών οργάνων, που ξεκίνησε από το Μουσικό Σχολείο Σερρών, συνεχίζεται στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας, αλλά απευθύνεται προς όλους τους μαθητές μουσικών σχολείων ή μουσικής γενικότερα.
https://harmoniamas.blogspot.com/2019/09/2019.html
Δείτε τα θέματα αρμονίας των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019 καθώς και τις λύσεις τους: https://harmoniamas.blogspot.com/2019/09/2019.html
Δείτε το Θέμα Αρμονίας Πανελλαδικών 2018 λύση (2 λύσεις)
https://harmoniamas.blogspot.com/2018/07/2018-2.html