Προκήρυξη των 7ων Μαθητικών Αγώνων Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» σε συνεργασία με Συμβούλους Εκπαίδευσης Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας και με έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Π. 19303/3-10-2023), αξιοποιώντας την εμπειρία των προηγούμενων ετών διοργανώνει για έβδομη σχολική χρονιά Περιφερειακούς Αγώνες Γλώσσας, με τίτλο: «Η γλώσσα μου … ο κόσμος μου»: 7οι Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στους Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν διαδικτυακά, καλούνται να συμμετάσχουν πενταμελείς ομάδες μαθητών και μαθητριών που θα εκπροσωπούν Γυμνάσια από όλες τις Δ.Δ.Ε. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι Αγώνες Γλώσσας θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις:

Στην Α΄ φάση (27 Μαρτίου 2024) θα διεξαχθούν διαδικτυακά οι προκριματικοί διασχολικοί Αγώνες, προκειμένου να αναδειχθούν τα σχολεία που θα πρωτεύσουν. Στη Β΄ φάση (4 Απριλίου 2024) θα διεξαχθεί διαδικτυακά ο τελικός Αγώνας μεταξύ των σχολείων που θα διακριθούν στην Α΄ φάση, προκειμένου να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Κάθε σχολική μονάδα που επιθυμεί να λάβει μέρος στον Διασχολικό Αγώνα θα εκπροσωπηθεί από πενταμελή ομάδα μαθητών και μαθητριών, της ίδιας τάξης ή διαφορετικών τάξεων, του ίδιου τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων. Η συγκρότηση της ομάδας γίνεται με διαδικασίες που αποφασίζει το κάθε σχολείο.

Α΄ Φάση: Προκριματικός Διασχολικός Αγώνας (Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024)

  • Οι μαθητικές ομάδες όλων των Γυμνασίων της Κεντρικής Μακεδονίας που θα δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό συγκεντρώνονται σε διαδικτυακή πλατφόρμα και αγωνίζονται ταυτόχρονα και διαδικτυακά, με αξιοποίηση της λειτουργίας Breakout sessions σε κοινά θέματα που περιλαμβάνουν:

α) Κατανόηση γραπτού λόγου

β) Παραγωγή γραπτού λόγου και

γ) Κατανόηση προφορικού λόγου.

  • Τόσο τα θέματα όσο και οι απαντήσεις θα έχουν ψηφιακή μορφή.
  • Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής παραλαμβάνουν τα γραπτά σε ψηφιακή μορφή, για να τα αξιολογήσουν και να τα κατατάξουν κατά σειρά βαθμολογίας.

Β΄ φάση: Τελικός αγώνας (Πέμπτη 4 Απριλίου 2024)

  • Οι μαθητικές ομάδες όλων των σχολείων που θα πάρουν μέρος στην Α΄ φάση θα συγκεντρωθούν σε διαδικτυακή πλατφόρμα και η Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Προκριματικού Διασχολικού Αγώνα.
  • Οι ομάδες που θα πρωτεύσουν στην Α΄ φάση, θα κληθούν αμέσως να διαγωνιστούν μεταξύ τους στην Παραγωγή προφορικού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες θα διαγωνιστούν στην παρουσίαση απόψεων με τη μορφή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου σχετικού με τη θεματική του γραπτού και ακουστικού κειμένου της Α΄ φάσης. Η προετοιμασία των ομάδων θα γίνει σε χωριστές ειδικές εικονικές αίθουσες, ενώ οι προφορικές παρουσιάσεις θα γίνουν στην Ολομέλεια.
  • Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προφορικές παρουσιάσεις των ομάδων, προκειμένου να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://philologos.web.auth.gr/prokiryxi-ton-7on-mathitikon-agonon-nea/