Συμμετοχή στους 7ους Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας συμμετείχε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2024 στην Α΄ φάση (προκριματικός διασχολικός αγώνας) των 7ων Μαθητικών Αγώνων Νέας Ελληνικής Γλώσσας “Η γλώσσα μου… ο κόσμος μου” για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι διοργανώνονται από τον Σύλλογο Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» με έγκριση της Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας σε συνεργασία με Συμβούλους Εκπαίδευσης Φιλολόγων.

Στην Α΄ φάση των Αγώνων Γλώσσας, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex, συμμετείχαν 65 γυμνάσια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου για τη νεοελληνική γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, στόχοι του διαγωνισμού είναι ο εμπλουτισμός και η διεύρυνση με τρόπο δημιουργικό του γλωσσικού μαθήματος σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής σε ψηφιακό περιβάλλον.

Η πενταμελής ομάδα μαθητών/τριών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, που συγκροτήθηκε μετά από ενδοσχολικό διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν μαθητές/τριες και από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου, αποτελείται από: τον Διογένη Ακριβόπουλο, την Κολοκάτση Μαρία -Γεωργία, την Φωτιάδου Νάσια, τη Ζούκη Δανάη και την Αλδάκου Βασιλική.

Στη Β ́ φάση (4 Απριλίου 2024) θα διεξαχθεί διαδικτυακά ο τελικός Αγώνας μεταξύ των σχολείων που θα διακριθούν στην Α ́ φάση, προκειμένου να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Σκουμποπούλου Χαρά, Χονδραντώνη Εύη, Μπουργάνη Χάρη