Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου

Α’ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Ελληνική Γλώσσα:
   α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία : 5
   β) Νέα Ελληνική Γλώσσα : 2
   γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία : 2
2. Θρησκευτικά : 1
3. Ιστορία : 2
4. Μαθηματικά :
   α) Αλγεβρα : 2
   β) Γεωμετρία : 3
5. Φυσικές Επιστήμες:
   α) Φυσική : 3
   β) Χημεία : 2
   γ) Βιολογία : 1
6. Ξένη Γλώσσα : 2
7. Φυσική Αγωγή : 1

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Αρμονία : 2
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων : 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική : 2
4. Ιστορία της Μουσικής : 1
5. Υποχρεωτικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο 1
6. Ατομικό Όργανο Επιλογής : 1
7. Μουσικό Σύνολο : 2
8. Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική : 1

Γ. Ερευνητική Εργασία Project : 3 ώρες

Β’ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά : 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία : 2
3. Νεοελληνική Γλώσσα : 2
4. Νεοελληνική Γραμματεία: 2
5. Ιστορία : 2
6. Μαθηματικά : 2
7. Γεωμετρία : 2
8. Φυσική: 2
9. Χημεία : 2
10. Βιολογία : 1
11. Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς : 1
12. Α’ Ξένη Γλώσσα : 2
13. Φυσική Αγωγή : 1

Β. Μαθήματα κατευθύνσεων (7 ώρες)
Α) Θεωρητική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα : 4
   2. Αρχές Φιλοσοφίας : 1 (Δεν είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο)
   3. Λατινικά : 2
Β) Θετική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   1. Μαθηματικά : 3
   2. Φυσική : 2
   3. Χημεία : 2
Γ) Τεχνολογική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   1. Μαθηματικά : 3
   2. Φυσική : 2
   3. Τεχνολογία Επικοινωνιών : 2

Γ. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Αρμονία: 2
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων : 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική : 2
4. Μορφολογία : 1
5. Ατομικό ΄Οργανο επιλογής : 1
6. Μουσικό Σύνολο : 2

Δ. Μαθήματα Επιλογής 2 ώρες (1+1)
1. Αρμονία 1
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 1
4. Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
5. Επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ 1
6. Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων 1
7. Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας 1
8. Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας 1
9. Ελεύθερο Σχέδιο 1
10. Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής 1
11. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1
12. Εφαρμογές Υπολογιστών 1
13. Γραμμικό Σχέδιο 1
14. Β΄ Ξένη Γλώσσα 1

Γ’ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά : 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία : 1
3. Νεοελληνική Γλώσσα : 2
4. Νεοελληνική Γραμματεία: 2
5. Ιστορία : 2
6. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής : 2
7. Φυσική : 1
8. Βιολογία : 1
9. Κοινωνιολογία : 2
10. Α΄ Ξένη Γλώσσα : 2
11. Φυσική Αγωγή : 1

Β. Μαθήματα κετευθύνσεων
Α) Θεωρητική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   1. Αρχαία Ελληνικά : 5
   2. Νεοελληνική Λογοτεχνία : 3/2
   3. Λατινικά : 2/3
   4. Ιστορία : 2
Β) Θετική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   1. Μαθηματικά : 5
   2. Φυσική : 3
   3. Χημεία : 2
   4. Βιολογία : 2
Γ) Τεχνολογική κατεύθυνση Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  Ι Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής
   1. Μαθηματικά : 5
   2. Φυσική : 3
   3. Χημεία – Βιοχημεία : 2
   4. Ηλεκτρολογία : 2
  ΙΙ Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
   1. Μαθηματικά : 5
   2. Φυσική : 3
   3. Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον : 2
   4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών : 2

Γ. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Αρμονία : 4
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων : 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική : 2
4. Ατομικό Όργανο Επιλογής : 1
5. Μουσικό Σύνολο : 2

Γ. Μαθήματα Επιλογής 3 ΩΡΕΣ (2+1)
1. Αρμονία και Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων 2
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
3. Ιστορία της Τέχνης 2
4. Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας 2
5. Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
6. Στοιχεία Αντίστιξης 1
7. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 1
8. Εφαρμογές Υπολογιστών 1
9. Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων 1
10. Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας 1
11. Εφαρμογές μουσικού λογισμικού 1
12. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό 2
13. Β΄ Ξένη Γλώσσα 2