Ετικέτα Α΄ Λυκείου

Επιστολή μαθητών της Α΄ Λυκείου

          Στο πλαίσιο της επίσκεψης των μαθητών της Α΄ Λυκείου στο αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας και του μαθήματος της Έκθεσης Έκφρασης – επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες) συντάξαμε επιστολή προκειμένου να διαβιβαστεί στο…