ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αγαπητέ μαθητή και αγαπητή μαθήτρια,

Το σχολείο δεν αποτελεί μόνο ένα χώρο μάθησης. Είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας, καθώς μέσα σε αυτό αναπτύσσονται ποικίλες σχέσεις που σε προετοιμάζουν για την ομαλή σου ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Επομένως, για να λειτουργήσει σωστά, έχει ανάγκη από ορισμένους κανόνες, τους οποίους οφείλεις να γνωρίζεις και να εφαρμόζεις, όχι από φόβο αλλά από αίσθημα ευθύνης. Οι κανόνες αυτοί δημιουργούν ορισμένες υποχρεώσεις, πάνω στις οποίες στηρίζονται τα δικαιώματά σου. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η υπεύθυνη στάση απέναντι στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχολικούς κανόνες, διασφαλίζουν μια αρμονική σχολική ζωή και ταυτόχρονα σε προετοιμάζουν ώστε να γίνεις υπεύθυνος και ενεργός πολίτης μέσα στην κοινωνία.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να τηρείται ο παρακάτω κανονισμός, ο οποίος συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων λαμβάνοντας υπόψη τον προορισμό του σχολείου και τον ρόλο του μέσα στη κοινωνία.

Ωράριο Λειτουργίας:

 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο (ως τις  8.15 το αργότερο) εξασφαλίζει την εύρυθμη εφαρμογή του σχολικού μας προγράμματος
 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης οι μαθητές δεν επιτρέπεται να μένουν συγκεντρωμένοι έξω από τις εισόδους του σχολείου ή στους γύρω δρόμους.
 • Όλοι οι μαθητές οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή, που γίνεται στο προαύλιο του σχολείου, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και συχνά γίνεται ενημέρωση για επείγοντα θέματα ή ζητήματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση κατά την 1η διδακτική ώρα μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, γίνονται δεκτοί μόνο με σημείωμα της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης αργοπορίας καταχωρίζεται αδικαιολόγητη απουσία και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή.
 • Οποιαδήποτε καθυστερημένη προσέλευση κατά τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες δεν επιτρέπεται.  Η καθυστέρηση στην είσοδο δεν έχει μόνη συνέπεια να χάσουν όσοι αργούν μέρος του μαθήματος, αλλά αναστατώνει και τους υπόλοιπους. Για το λόγο αυτό, αν η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη, ο μαθητής παίρνει οπωσδήποτε αδικαιολόγητη απουσία.
 • Εάν επανειλημμένως απουσιάζει μαθητής από συγκεκριμένο μάθημα, το θέμα παραπέμπεται στο Σύλλογο Διδασκόντων, προκειμένου να χαρακτηριστεί ελλιπής η φοίτηση του μαθητή στο μάθημα αυτό. 
 • Η αποχώρηση του μαθητή από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με σχετική άδεια από τη Διεύθυνση και πάντα μετά από επικοινωνία με τους γονείς. Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται κυρώσεις για το μαθητή. 
 • Για κάθε απουσία μαθητών από μέρους των ωρών του προγράμματος ενημερώνονται οι γονείς του. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών πρέπει να γνωρίζουν αν οι μαθητές που ξεκίνησαν για το σχολείο έφτασαν πράγματι έγκαιρα σ’ αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ενδιάμεσες απουσίες χωρίς άδεια του Διευθυντή του Σχολείου δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.
 • Γενικά, το ζήτημα των απουσιών είναι ιδιαίτερα καθοριστικό για την ομαλή και απρόσκοπτη φοίτηση του μαθητή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και γι΄ αυτό πρέπει αφενός να ελέγχεται τακτικά από τους γονείς ο αριθμός των απουσιών, αφετέρου να γίνεται εντός 10 ημερών η δικαιολόγησή τους.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες οι οποίες κλειδώνονται από τον καθηγητή που βρίσκεται στην αίθουσα.
 • Το διάλειμμα διατίθεται επίσης για επίσκεψη στην τουαλέτα. Μόνο έκτακτοι λόγοι δικαιολογούν να ζητηθεί άδεια στην ώρα του μαθήματος. Στις περιπτώσεις αυτές οι μαθητές πηγαίνουν απευθείας στις τουαλέτες και επιστρέφουν αμέσως. Ο Σύλλογος Καθηγητών θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να τιμωρήσει όποιο μαθητή – μαθήτρια χρησιμοποιήσει την άδεια αυτή για άλλους λόγους.
 • Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων γενικής παιδείας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων μουσικής παιδείας, οι μαθητές φροντίζουν, μετά το κουδούνι, να κατευθυνθούν στην αίθουσα της επόμενης διδακτικής ώρας όπως και όπου ορίζει το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα. Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει μαζί του τα βιβλία, τις σημειώσεις και το μουσικό του όργανο, όταν αυτό είναι στην προσωπική του κατοχή.
 • Ο μαθητής έχει ευθύνη να διατηρεί το θρανίο και την καρέκλα όπου κάθεται σε καλή κατάσταση.
 • Όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και τη διατήρηση της καλής κατάστασης της αίθουσάς τους και των κοινόχρηστων χώρων.
 • Σε περίπτωση σκόπιμης φθοράς το κόστος αποκατάστασης βαρύνει τον υπαίτιο και εφ’ όσον δεν εντοπιστεί την ευθύνη έχουν οι επιμελητές και ολόκληρο το τμήμα.
 • Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, στους διαδρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Το προϊόντα κυλικείου καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και έξω από την αίθουσα.
 • Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού περιβάλλοντος για να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο.
 • Μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας η θέση του κάθε μαθητή είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με την έγκριση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος
 • Κατά την ώρα του μαθήματος ο κάθε μαθητής οφείλει να συνεργάζεται με τον καθηγητή και τους συμμαθητές του σε ατμόσφαιρα αλληλοσεβασμού. Η ώρα του μαθήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική και δεν πρέπει να αναστατώνεται από άσκοπες παρεμβάσεις ή διακοπές.
 • Ο μαθητής οφείλει να αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμμαθητών του για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών να διδάξουν.
 • Οι μαθητές οφείλουν να έχουν το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος (βιβλία, τετράδια, μουσικά όργανα κλπ). Η επανειλημμένη αθέτηση της υποχρέωσης συνεπάγεται την ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα και έχει επιπτώσεις στη σχολική πρόοδο του μαθητή/τριας.
 • Δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη κακομεταχείριση του σχολικού βιβλίου.
 • Η φύλαξη και φροντίδα σχολικών εφοδίων και των προσωπικών αντικειμένων (λ.χ. μαθητικός υπολογιστής) αποτελεί ευθύνη και αποκλειστική υποχρέωση του κάθε μαθητή. Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους δεν επιτρέπεται η κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών ή αντικειμένων μεγάλης αξίας.
 • Ιδιαίτερα οφείλουμε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (π.χ. Διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς) και τον μουσικό εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των μαθημάτων παρέχοντας μοναδικές ευκαιρίες για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. 
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου. Η μη συμμόρφωση με τον συγκεκριμένο κανόνα συνεπάγεται ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις. 
 • Η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπεται. Ειδικότερα, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για τη βιντεοσκόπηση, τη λήψη φωτογραφιών και την καταγραφή συνομιλιών. Η χρήση των συσκευών αυτών επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του διδάσκοντος και εφόσον κρίνεται απαραίτητη για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Τα προσωπικά δικαιώματα κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας είναι απαραβίαστα. Η παραβίαση τους (π.χ. η φωτογράφιση μέσω κινητών, η προσβολή προσωπικότητας μέσω διαδικτύου, η χρήση σωματικής ή λεκτικής βίας κ.α.) συνιστά σοβαρό παράπτωμα.
 • Η ευπρεπής και κόσμια εμφάνιση πρέπει να χαρακτηρίζει τους μαθητές. Για μια εμφάνιση με φανερή δυσαρμονία προς το σύνολο παρεμβαίνει ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία με το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο.
 • Σε κάθε σχολείο, αλλά πολύ περισσότερο στο Μουσικό, η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις (επετειακές – λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις) είναι μέρος του προγράμματος. Η παρουσία στις εκδηλώσεις που γίνονται στο σχολικό πρόγραμμα θεωρείται ως παρουσία στο μάθημα. Οι απόντες παίρνουν όλες τις απουσίες του αντίστοιχου προγράμματος.
 • Στις εντός σχολικού προγράμματος εκδηλώσεις του σχολείου η συμμετοχή των μαθητών είναι δέσμευσή τους από τη στιγμή που επιλέγουν να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο.
 • Άδεια απουσίας δίνεται μόνο ύστερα από σχετικό αίτημα των κηδεμόνων του μαθητή. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα. Είναι αδιανόητο για κάθε συναυλία ενός συνόλου να υπάρχουν απρόσμενες απουσίες μελών του. Κάτι τέτοιο παραμορφώνει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και αποβαίνει σε βάρος των υπόλοιπων εκτελεστών και του σχολείου.
 • Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι αθλητικές – πολιτιστικές διοργανώσεις αποτελούν προέκταση της σχολικής ζωής και γι΄ αυτό η εμφάνιση και η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και ευπρεπής. Ο κάθε μαθητής εκτός από τον εαυτό του εκπροσωπεί και το σύνολο της σχολικής του κοινότητας.
 • Ο μαθητής οφείλει να έχει πάντα υπόψη του τις γενικές αρχές συμπεριφοράς που καθορίζουν τη ζωή του στο σχολείο και να πειθαρχεί στο πρόγραμμα, το ωράριο και τους συνοδούς καθηγητές.
 • Ο μαθητής είναι συνετό να είναι ευγενικός απέναντι στους οδηγούς και τους υπευθύνους ή τους υπαλλήλους των χώρων που επισκέπτεται ζητώντας πολιτισμένα και διακριτικά οτιδήποτε χρειάζεται.
 • Αναλαμβάνεις τα καθήκοντά σου για μια εβδομάδα ή για μία ημέρα μαζί με έναν άλλο συμμαθητή σου.
 • Οι δυο σας μπορείτε να εναλλάσσεστε στα διαλείμματα της κάθε ημέρας. 
 • Το πρωί ελέγχεις το χώρο και ενημερώνεις τον υπεύθυνο καθηγητή για τυχόν προβλήματα. 
 • Κατά τα διαλείμματα ανοίγεις τα παράθυρα, για να αεριστεί η αίθουσα, καθαρίζεις τον πίνακα και τακτοποιείς τα μετακινημένα θρανία. 
 • Γενικότερα, είσαι υπεύθυνος για την ευπρέπεια του χώρου, καθώς και για την προστασία των ατομικών ειδών των συμμαθητών σου. 
 • Δεν επιτρέπεις σε κανένα συμμαθητή σου την παραμονή στην αίθουσα, κατά το διάλειμμα. Εξαιρείται όποιος έχει άδεια από τη Διεύθυνση ή τον εφημερεύοντα καθηγητή. 
 • Για κάθε λειτουργικό πρόβλημα απευθύνεσαι στον καθηγητή- επιτηρητή του ορόφου ή τον καθηγητή υπεύθυνο του τμήματός σου. 
 • Σε περίπτωση αργοπορίας του διδάσκοντος, ειδοποιείς τη Διεύθυνση.
 • Αναλαμβάνεις μαζί με τον αναπληρωματικό απουσιολόγο την ευθύνη του απουσιολογίου.
 • Αν απουσιάσει ο ένας, το απουσιολόγιο αναλαμβάνει ο άλλος και αν απουσιάσετε και οι δύο, το αναλαμβάνει ο πρόεδρος. 
 • Κάθε πρωί παραλαμβάνεις το απουσιολόγιο από το Γραφείο της Διεύθυνσης. 
 • Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας, ελέγχεις και καταγράφεις τους απόντες συμμαθητές σου. Στη συνέχεια, παραδίδεις στον διδάσκοντα το απουσιολόγιο, για να το ελέγξει και, στο τέλος της ώρας, για να το υπογράψει. 
 • Με τη λήξη των μαθημάτων τοποθετείς το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης στον ειδικό χώρο στα γραφεία του σχολείου. 
 • Κατά τη διάρκεια των ατομικών μουσικών μαθημάτων και των Μουσικών Συνόλων είσαι υπεύθυνος για την υπογραφή του καθηγητή στο απουσιολόγιο. 
 • Γενικότερα, πρέπει να διατηρείς το απουσιολόγιο σε καλή κατάσταση ως επίσημο και αναντικατάστατο έγγραφο.
 • Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή σχεδιάζεται από τον απουσιολόγο και τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. Αλλαγή θέσης μπορεί να ζητηθεί και πραγματοποιείται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή της κάθε τάξης.
  • Οι γονείς ενημερώνονται αν υπερβεί ο μαθητής τις 30 απουσίες με επιστολή του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
 • Τέλος, οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνονται από τους πίνακες ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Σχολείου http://www.mousikoveroias.gr για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή. 

Προσέλευση και αποχώρηση από τις τάξεις

Στα διαλείμματα

Δεν επιτρέπεται

α. η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες και τους διαδρόμους. Οι μαθητές πρέπει να βγαίνουν στο προαύλιο εκτός από τις ήμερες που επικρατεί κακοκαιρία κατά τις οποίες θα συγκεντρώνονται στο ισόγειο του κτιρίου. Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στους καθηγητές που επιτηρούν στους διάφορους χώρους του σχολείου. 

.A 2.  Κατανάλωση υγρών (εκτός από νερό) και τροφίμων δεν επιτρέπεται: κατά  την πρωινή συγκέντρωση, μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, στη βιβλιοθήκη

β. η έξοδος μαθητών από το σχολείο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση. Οι μαθητές που θα απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου, θα τιμωρούνται.

γ. η είσοδος και παραμονή στο χώρο του σχολείου οποιουδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα. Παρόλα αυτά, αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με μαθητή του σχολείου, οφείλει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση και ο μαθητής θα ειδοποιηθεί μετά από εντολή του διευθυντή.

δ. Τέλος, δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών χωρίς πρόσκληση από εκείνους.

Αλλαγή ώρας

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων γενικής παιδείας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων μουσικής παιδείας, οι μαθητές φροντίζουν, μετά το κουδούνι, να κατευθυνθούν στην αίθουσα της επόμενης διδακτικής ώρας όπως και όπου ορίζει το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα. Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει μαζί του τα βιβλία, τις σημειώσεις και το μουσικό του όργανο, όταν αυτό είναι στην προσωπική του κατοχή.

Απουσία καθηγητή – κενό

Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δε γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του καθηγητή ή για άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στη διεύθυνση του σχολείου η οποία θα φροντίσει για τη «δημιουργικότερη» αντιμετώπιση της σχολικής ώρας.

Στους χώρους του σχολείου

Θεωρείται αυτονόητο ο μαθητής να σέβεται τον χώρο, όπου καθημερινά ζει και περνά ένα μεγάλο μέρος της ημέρας του.

Στα μουσικά μαθήματα

Για τα ατομικά μαθήματα Μουσικής απαιτείται από τους μαθητές να μεταφέρουν έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος τα μουσικά όργανα και τα διάφορα βοηθητικά μέσα (αναλόγιο, υποπόδιο, επιστόμιο κλπ.). 

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Στην Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας που επιτρέπει τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Επιπλέον, για τη συμμετοχή των μαθητών στο εν λόγω μάθημα απαιτούνται αθλητική φόρμα και κατάλληλα αθλητικά παπούτσια, ειδάλλως καταχωρείται αδικαιολόγητη απουσία. 

Ώρα φαγητού

Κατά τη διάρκεια του φαγητού οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν να αφήσουν τον χώρο καθαρό.

Στις σχολικές εκδηλώσεις

Στις σχολικές παρελάσεις

Όλοι οι μαθητές έχουν το τιμητικό καθήκον, αλλά και την υποχρέωση να συμμετέχουν στα τμήματα των παρελάσεων εκπροσωπώντας το σχολείο κατά τις εθνικές επετείους. Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες ορίζονται σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία.

Εξαιρούνται οι μαθητές που για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους δεν μπορούν να πάρουν μέρος στην παρέλαση. Η άδεια δίνεται και πάλι κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον κηδεμόνα 15 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της παρέλασης.

Στις σχολικές εκδρομές

Οι σχολικές εκδρομές – περίπατοι που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αποφασίζονται από κοινού με τους εκλεγμένους εκπροσώπους της μαθητικής κοινότητας και οργανώνονται από τις αρχές του σχολείου. Οι μαθητές οφείλουν να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης, προκειμένου να ξεπεραστούν τυχόν δυσκολίες κατά τη μετακίνησή τους, αλλά και τυπικότητα στην τήρηση της ώρας. Οι εκδρομές αποτελούν αφορμή χαλάρωσης και ηρεμίας για όλους όσοι συμμετέχουν στη σχολική ζωή και θα πρέπει καθένας μας να φροντίσει γι’ αυτό το σκοπό!

Στα σχολικά λεωφορεία – ταξί

 • Μέσα στο σχολικό λεωφορείο η το ταξί, προέχει η τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας. Συγκεκριμένα:  Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.
 • Μένουμε καθισμένοι στις θέσεις μας καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησης. Αποφεύγουμε φωνές, θορύβους, χειρονομίες και γενικά οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού από το δρόμο και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών. 
 • Σεβόμαστε το χώρο και δεν προκαλούμε σ’ αυτόν ρύπανση ή φθορές.
 • Φερόμαστε με ευγένεια και ευπρέπεια απέναντι στους άλλους. 
 • Συμμορφωνόμαστε πάντα στις υποδείξεις του οδηγού.
 • Δεν ξεχνάμε ότι η συμπεριφορά σου στο σχολικό επιβάλλεται να είναι ανάλογη με τη συμπεριφορά μας μέσα στο χώρο του σχολείου. Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί προέκταση του σχολικού χώρου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων στην τάξη

Στα πλαίσια της υποχρέωσης του κάθε καθηγητή να διεξαχθεί το μάθημα σε συνθήκες ηρεμίας και συγκέντρωσης, πιθανόν να αναγκαστεί να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο. Ουδείς εκπαιδευτικός είναι ευτυχής όταν αναγκάζεται να τιμωρήσει μαθητή. Αν ο χρόνος διδασκαλίας ήταν απεριόριστος θα εξαντλούσε κάθε μέσο για να πετύχει τους στόχους του μαθήματος κερδίζοντας την εθελούσια αποδοχή των όρων που απαιτούνται. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όμως, είναι ένα διαρκές κυνηγητό της ύλης και γι’ αυτό δεν ευθύνεται κανείς καθηγητής. Ούτε εκείνος μπορεί να την παραβλέψει, αλλά ούτε οι περισσότεροι μαθητές θα ήθελαν να παραβλεφθεί η ανάγκη ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης, αφού οι γνώσεις τους σ’ αυτήν είναι πρόκριμα για τη μελλοντική τους πορεία.

Όσοι συμμετέχουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουμε να αγωνιστούμε για το καλύτερο. Εξάλλου, η βελτίωση της κοινωνίας, που είναι και πρέπει να είναι όραμα και προσδοκία των νέων, προϋποθέτει ότι αυτοί θα βελτιώσουν τους εαυτούς τους με την απόκτηση κριτικής σκέψης, τη διαμόρφωση ισχυρών προσωπικοτήτων και την καλλιέργεια ήθους, αξιών και αρχών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό , πρέπει κάθε αίθουσα διδασκαλίας να γίνει «ναός» γνώσης και μόρφωσης σεβαστός από όλους.

Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής έχει την ώρα του μαθήματος απόλυτη δικαιοδοσία, αλλά και ευθύνη, για τον τρόπο διεξαγωγής του. Κάθε μάθημα, εξάλλου, έχει τις δικές του απαιτήσεις που τις προσδιορίζει ο ίδιος ο καθηγητής του μαθήματος.

Ειδικές αρμοδιότητες

Αν είσαι επιμελητής:  (εάν δεν κλειδώνουν οι αίθουσες)

Αν είσαι απουσιολόγος: 

Οι απουσιολόγοι κάθε τμήματος ορίζονται από τον αντίστοιχο υπεύθυνο καθηγητή με βάση τη βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους.

Οι απουσίες

Είναι σημαντικό να κατανοήσεις πως η φοίτησή σου στη Μέση Εκπαίδευση, σύμφωνα με την Πολιτεία, είναι επιβεβλημένη και υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, οι απουσίες που πραγματοποιείς (δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες) δρουν εις βάρος σου, καθώς αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ολοκληρωμένη και ποιοτική μόρφωσή σου. Οι απουσίες μπορούν να χωρισθούν σε 2 κατηγορίες:

 

Α. Δικαιολογημένες

Είναι οι απουσίες που πραγματοποιείς για κάποιο σοβαρό και αποδεκτό λόγο και οφείλονται σε:

α) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή αδιαθεσία σου (έως 2 ημέρες), που πιστοποιούνται από τους γονείς σου.

β) ασθένειά σου (άνω των 2 ημερών), που πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτική κλινική ή ιδιώτη γιατρό. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται στο σχολείο το πολύ 10 ημέρες μετά την επιστροφή σου στο σχολείο. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου, κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό και όλες οι απουσίες χαρακτηρίζονται ως αδικαιολόγητες. 

Ο κηδεμόνας σου μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες μίας ή δύο ημερών μόνο, με την προϋπόθεση ότι απουσιάζεις σε όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες από 10.

Β. Αδικαιολόγητες

Είναι οι απουσίες που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τέτοιες είναι: 

 • οι απουσίες που ο κηδεμόνας σου δεν μπόρεσε ή καθυστέρησε να δικαιολογήσει 
 • οι απουσίες που οφείλονται σε αυθαίρετη (χωρίς άδεια) απομάκρυνσή σου από το σχολείο 
 • οι απουσίες που οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευσή σου 
 • οι απουσίες λόγω ωριαίας ή ημερήσιας αποβολής

Επισημαίνουμε ότι για τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις.

Να θυμάσαι ότι:

Η κάθε ωριαία αποβολή συνιστά και αδικαιολόγητη απουσία. Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών σου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50).

Δικαιολόγηση των απουσιών

       Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από το 4 γονέα – κηδεμόνα του μαθητή μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10).

       Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχόμενες. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων

Οι μαθητές έχουν τα συλλογικά τους όργανα – μαθητικές κοινότητες , μέσω των οποίων δύνανται να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Όποιες παρατηρήσεις έχουν μπορούν να τις συζητήσουν με τον καθηγητή τους και ας είναι σίγουροι ότι με τον τρόπο αυτό και με πολιτισμένο διάλογο όλα τα προβλήματα αμβλύνονται.

Ο σεβασμός προς τους κανόνες του σχολείου δεν θα πρέπει να περιορίζεται εντός των τειχών της τάξης αλλά να προεκτείνεται και στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου καθώς και σε δραστηριότητες που αποτελούν προέκταση της σχολικής ζωής

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να πειθαρχούν συνειδητά στους κανόνες που θεσπίστηκαν για να μη διαταράσσεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας σημαίνει την πλήρη αποδοχή και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Η συνεχής παραβίαση των όρων του σχολικού κανονισμού συνεπάγεται κυρώσεις που αποφασίζει κατά περίπτωση ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του Σχολείου.