Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

Τα Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα συστάθηκαν το 1998 με ΦΕΚ όπου προβλέπεται η λειτουργία τους, ο τρόπος επιλογής μαθητών (εισαγωγικές εξετάσεις), οι μετεγγραφές και άλλες διατάξεις. Το ΦΕΚ αυτό τροποποιήθηκε το Μάιο του 2011 και συμπληρώθηκε εκ νέου το Νοέμβριο του 2011.

Βρείτε όσες λεπτομέρειες χρειάζονται στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία: