Ετικέτα dictee

Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα: «Μουσικές σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προοπτικές απασχόλησης. Τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων» από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Με ενδιαφέρον 11 μαθητές και μαθήτριες της  Β΄ και Γ’ Λυκείου του σχολείου μας παρακολούθησαν την Ημερίδα με θέμα «Μουσικές σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προοπτικές απασχόλησης. Τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων»,  που πραγματοποιήθηκε…