Θέματα Αρμονίας και Ντικτέ Πανελλαδικών 2016 – Λύσεις

 
 
2. οι λύσεις  του θέματος αρμονίας:
α.λύση 1  
 
β.λύση 2  
 
 3. θέματα ντικτέ 2016:
 
                                                                                             Η υπεύθυνη καθηγήτρια ΠΕ16.01
                                                                                               Μιρέλα Παπαδοπούλου