Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, μουσικής και καλλιτεχνικών τα οποία διδάσκονται στις 42 ώρες λειτουργίας του σχολείου εβδομαδιαίως. Από το σχολικό έτος 2011-2012 εισάγονται στην Α’ τάξη του Λυκείου και οι ερευνητικές εργασίες (Project) ως διακριτή ενότητα στο πρόγραμμα σπουδών.

Δείτε λεπτομέρειες εδώ:
Πρόγραμμα Γυμνασίου
Πρόγραμμα Λυκείου