Ετικέτα Βουλή Εφήβων

Εθνικό πρόγραμμα: Βουλή των Εφήβων 

Στο Εθνικό πρόγραμμα: Βουλή των Εφήβων το σχολικό έτος 2023-24 συμμετείχαμε στις δράσεις της ΚΗ΄ Συνόδου του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή. Ένα πρόγραμμα για την εξοικείωση των εφήβων με δημοκρατικές αρχές και αξίες, στην…