Ετικέτα Ορχήστρα Κιθαριστών ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ορχήστρα κιθαριστών

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το σύνολο των συναυλιών που έχει πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσει η ορχήστρα κιθαριστών Βέροιας   Ορχήστρα κιθαριστών ΜΣΒέροιας     Φυγόκεντρες Δυνάμεις         1. 31.01.11…

Ορχήστρα Κιθαριστών «Φυγόκεντρες Δυνάμεις»

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΙΘΑΡΙΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» Η Ορχήστρα Κιθαριστών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ξεκίνησε την λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2010 στο πλαίσιο της λειτουργίας των μουσικών συνόλων του Σχολείου. Αποτελείται από…