Κατατακτήριες εξετάσεις για συμπλήρωση κενών θέσεων στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας

Οι κατατακτήριες εξετάσεις, για την εγγραφή νέων μαθητών στο σχολείο μας, θα πραγματοποιηθούν στις 20 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στην έδρα μας.
Οι θέσεις που μπορούν να καλυφθούν είναι :
α) 6 μαθητές στη Γ΄ Γυμνασίου
γ) 6 μαθητές στην Α΄Λυκείου
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13.00 στο σχολείο μας.