Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – 3 Δεκεμβρίου 2013

To EuropeanSchoolRadio – το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο μετά από πρόσκληση – πρόταση της ραδιοφωνικής ομάδας Μουσικά αβγΑ του Μουσικού Σχολείου Βέροιας συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου 2013 και συμβάλλει δυναμικά στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία και την προστασία από τις διακρίσειςσύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη του Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα παροτρύνει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε διάλογο και στην αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στα άτομα με Αναπηρία.

       Σύντομο ιστορικό: Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίααπό το 1992. Εορτάζεται σε όλον τον Πλανήτη και δίνει την ευκαιρία σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου να εστιάσουν, έστω και για μία ημέρα, την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Επιδιώκει ακόμη την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Η αρχική της ονομασία ήταν «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες».   

    

         Η ημέρα αυτή θα πρέπει να αποτελεί για όλους μας ημέρα προβληματισμού και περισυλλογής.  Τα άτομα με αναπηρία διαθέτουν χαρίσματα και ταλέντα τα οποία αναδεικνύονται μέσα από την δημιουργικότητά τους σε πολλούς τομείς όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η πολιτική και θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης και δίκαιης μεταχείρισης. Αυτή την “άλλη πλευρά” των ατόμων με αναπηρία θέλουμε και εμείς ως EuropeanSchoolRadioνα αναδείξουμε, αλλά και να υπενθυμίσουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα.

“Break barriers, open doors: for an inclusive society for all”.

         Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία εστιάζει σε διαφορετικό θέμα. Τοφετινόθέμαείναι : Breakbarriers, opendoors: foraninclusivesocietyforall”. Έτσι καλούμε όλα τα μέλη του EureopeanSchoolRadio

  • να μας προτείνουν το δικό τους «κλειδί» με το οποίο θα μπορέσουμε να «ανοίξουμε» τις πόρτες στα άτομα με αναπηρία,
  • να μας στείλουν το δικό τους μήνυμα για τις 3 Δεκέμβρη 2013 είτε ηχογραφημένο είτε οπτικοποιημένο είτε μελοποιημένο.

Έτσι η μεγάλη παρέα του EuropeanSchoolRadioθα στείλει το δικό της ηχηρό μήνυμα, ώστε να σπάσουν τα φράγματα και να ανοίξουν οι πόρτες για τα άτομα με αναπηρία και οι κοινωνίες να συμπεριλαμβάνουν όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.

       Ελάτε να χτίσουμε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

       Ελάτε να χτίσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

       Ελάτε να χτίσουμε μια κοινωνία για ΟΛΟΥΣ.