Βαθμολογία Α΄ Τριμήνου Γυμνασίου

Από το Μουσικό Σχολείο Βεροίας ανακοινώνεται πρός τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασιακών Τάξεων ότι οι Έλεγχοι προόδου για το Α΄ Τρίμηνο θα δοθούν την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, ώρα 13.45 στο Διδακτήριο του Σχολείου.