Προκριθέντες Διαγωνισμού Αστρονομίας

Σας ενημερώνουμε ότι από το Μουσικό Σχολείο  προκρίθηκαν στη επόμενη φάση του Διαγωνισμού Αστρονομίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν οι παρακάτω μαθητές Γυμνασίου:

Από την Α΄ τάξη :    Κουτσαντάς Αντώνιος

Από την Β΄τάξη οι :

Καλφόπουλος    Χρήστος               
Πυροβολάκης Γεώργιος
Τρέβλας Χρήστος

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού είναι ενδεικτικά αυτή που περιλαμβάνεται στα εξής βιβλία:
Για το Γυμνάσιο (κατά σειρά σημαντικότητας):
1.    Το σχολικό βιβλίο της Β΄ Λυκείου, χωρίς τα Κεφάλαια που απαιτούν γνώσεις μαθηματικών και Φυσικής  Λυκείου.
2.    Μαυρομμάτη Κωνσταντίνου: «Στοιχεία Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής» : 1ο τεύχος, «Το ηλιακό μας σύστημα», Βόλος, 2011, 2ο τεύχος, «Αστέρες, Γαλαξίες, Σύμπαν, Ουράνια Σφαίρα, Τηλεσκόπια», Βόλος, 2012 και3ο τεύχος, «Διαστημική και Νέες Αστρονομικές θεωρίες και ανακαλύψεις», Βόλος, 2013, εκδόσεις της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος.
3.    Μαυρομμάτη Κωνσταντίνου: «Λεξικό Αστρονομίας», έκδοση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, 2006.
4.    «Θέματα και απαντήσεις Διαγωνισμών Αστρονομίας», τόμος 1ος έκδοση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, 2006.