Καλλιτεχνικές Απόκρηες

Στο πλαίσιο του Μαθήματος των Καλλιτεχνικών οι μαθητές και μαθήτριες

της Β΄Γυμνασίου, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Καθηγήτριας τους κ.Χαμιδιελή, κατασκεύασαν αποκρηάτικες μάσκες τις οποίες μπορείτε να δείτε στις ακόλουθες φωτογραφίες.