Ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς

Οι μαθητές της Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου, με τις εικαστικές δημιουργίες τους, πήραν μέρος στη δράση «+δημιουργώ» που οργάνωσε το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και την ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και της αξίας της ανάπτυξης σχέσεων που στηρίζονται στο σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή.