ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Κοινοποίηση και Δημόσια παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας της Β΄Τάξεως Μουσικού Λυκείου Βεροίας.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ταμβάκης Βασίλειος

Θέμα:«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»


Progect_Y_YYYYYYY_YYYYYYY_Y_YYYYYYYYY_2013-2014.docx