Βαθμολογία Β΄ Τριμήνου Γυμνασιακών Τάξεων

Από το Μουσικό Σχολείο Βεροίας ανακοινώνεται πρός τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των  Τάξεων του Γυμνασίου ότι οι Έλεγχοι προόδου για το Β΄Τρίμηνο θα δοθούν την Δευτέρα, ώρα 14.30,  στο Διδακτήριο του Σχολείου.