Μαθητικές εργασίες στην Ιστορία των Μαθηματικών

Στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου και με πρωτοβουλία της διδάσκουσας καθηγήτριας Παυλίνας Παπαδοπούλου εκπονήθηκαν εργασίες, με αφορμή τις ιστορικές αναφορές που παρατίθενται με μορφή ιστορικών υπομνημάτων στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου

   Οι μαθητές επέδειξαν αγαστή συνεργασία και με συντονίστρια την καθηγήτριά τους παρήγαγαν αξιόλογο έργο. Οι τίτλοι των εργασιών και τα ονόματα των μαθητών που συμμετείχαν έχουν ως εξής:

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ: ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΕΞΑΝΤΑΣ:   ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ

ΙΠΠΑΡΧΟΣ:   ΤΡΕΒΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:   ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

π:   ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

   Με την έρευνά τους οι μαθητές που συμμετείχαν ανακάλυψαν στοιχεία για τη γέννηση και την εξέλιξη των μαθηματικών, κατανόησαν τη σύνδεση του παλαιού με το νέο και διαπίστωσαν τη συμβολή σημαντικών διανοητών στην εξέλιξη της επιστήμης των μαθηματικών.

   Αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές, που εργάστηκαν με ζήλο και παρουσίασαν τις εργασίες τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και στους συμμαθητές τους για τα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.