Μεταφορά μαθητών κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων

Ανακοινώνεται ότι βάσει του προγράμματος των εξετάσεων των μαθητών η κίνηση των αστικών λεωφορείων προς το Μουσικό Σχολείο Βεροίας θα διαμορφωθεί ως εξής :

 

29 Μαΐου 2014  αναχ. από αφετηρία 11.45΄ – επιστρ. από σχολείο 14.40΄

          3 Ιουνίου 2014  αναχ. από αφετηρία 11.45΄ – επιστρ. από σχολείο 14.40΄

          11 Ιουνίου 2014 αναχ. από αφετηρία 11.45΄ – επιστρ. από σχολείο 14.40΄

——

5 Ιουνίου 2014 αναχ. από αφετηρία 09.45΄ – επιστρ. από σχολείο 14.40΄

13 Ιουνίου 2014 αναχ. από αφετηρία 09.45΄ – επιστρ. από σχολείο 14.40΄

16 Ιουνίου 2014 αναχ. από αφετηρία 09.45΄ – επιστρ. από σχολείο 14.40΄

17 Ιουνίου 2014 αναχ. από αφετηρία 09.45΄ – επιστρ. από σχολείο 14.40΄

18 Ιουνίου 2014 αναχ. από αφετηρία 09.45΄ – επιστρ. από σχολείο 14.40΄

19 Ιουνίου 2014 αναχ. από αφετηρία 09.45΄ – επιστρ. από σχολείο 14.40΄

——-

20 Ιουνίου 2014   αναχ. από αφετηρία 09.45΄ – επιστρ. από σχολείο 13.40΄

Να ενημερωθούν για τους μαθητές μας που μετακινούνται με ταξί και οι αντίστοιχοι οδηγοί.