Επιμόρφωση Β΄Φάση – Αναβάθμιση Μουσικών Σχολείων

Ενδοσχολική επιμόρφωση Β΄ Φάσης – << Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων -ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΕΠ <<Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013>>.

Επιμέλεια πολλαπλασιαστικής Δράσεως : Νατσάκου Ελένη.

1. Eminnem– Επεξεργασία ήχου με AbletonLive .

2. Παρτιτούρα με το λογισμικό μουσικής σημειογραφίας Finale 2012.

3. Power Point για τη διδασκαλία του μαθήματος της χορωδίας.

4. Snd – Επεξεργασία ήχου με max/msp – Θέμα από Phase (1967) του SteveReich ( σύνθεση για βιολί και μαγνητοταινία) – (Διαφορά φάσης, επαναλήψεις, δημιουργία νέων μοτίβων, συνηχήσεων).

5. Video – Παρουσίαση – Κατσαβός Κυριάκος – Λύρα

6. Μάθημα Φλαόυτου – Εύα Ματσίγκου

 

2._YYY_YYYYYYYY_YYYYY_3.mus