Τι έγραψε ο τύπος για το Μουσικό σχολείο (σχολικός εκφοβισμός και εορταστικό πρόγραμμα ΚΕΠΑ)

  • Εκδήλωση για σχολικό εκφοβισμό (www.laos-epea.gr)

  • Εκδήλωση για την παρουσίαση του εορταστικού προγράμματος της ΚΕΠΑ (www.laos-epea.gr)