Πρελούδιο για πιάνο του S. Rachmaninoff, σε ρε ελάσσονα, op. 23, No 3, για 4 χέρια.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο βρίσκεται το:

 S. Rachmaninoff: Πρελούδιο για πιάνο σε ρε ελάσσονα, op. 23, No 3, για 4 χέρια.  (σε μεταγραφή R. Denwood).

Παίζουν καθηγήτριες του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, στις 28 Μαΐου 2015.