Θέμα αρμονίας προετοιμασίας Πανελλαδικών με 3 λύσεις και οδηγίες

Λύση 1: Αρμονικός ρυθμός: Μια απλή λύση ως προς τον αρμονικό ρυθμό, (ανά τέταρτο παρεστιγμένο εκτός από μ.7,9,11,13 ανά τέταρτο- όγδοο) 

Δημιουργικότηταχωρίς καθόλου προσθήκη ξένων φθόγγων και μιμήσεων.

Κίνηση φωνών:Ωστόσο είναι προσεγμένη η κίνηση των φωνών, οι οποίες κινούμενες στις κοντινότερες δυνατές θέσεις, επηρεάζουν και την επιλογή των συγχορδιών και των αναστροφών αυτών, κάνοντας πιο ενδιαφέρουσα την αρμονική “πλοκή” .

Επίσης αν και δε χρησιμοποιούνται μιμήσεις και ξένοι φθόγγοι, αξιοποιούνταισωστά οι δοσμένοι ξένοι φθόγγοι, όπως διαβατικοί (μ.2, 15),  ποικίλματα (μ.1, 3,4), αποτζιατούρες (μ.5, 10, 14, 15).

Λειτουργικότητα αρμονικών συνδέσεων: Τα κομβικά σημεία του θέματος είναι 

α. η πτώση στη λα μείζονα στο μ.5 προς 6 με χρήση ναπολιτάνικης. Προσοχή στο φα διπλή δίεση που είναι αποτζιατούρα που καθυστερεί το σολ# προσαγωγέα για την Λα. Μ.

β. η πτώση στη Φα μείζονα στο μέτρο 10 προς 11 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως στο παραπάνω, δηλ. με χρήση της ναπολιτάνικης και αποτζιατούρα ρε# που καθυστερεί το μι=προσαγωγέας της Φα.

γ. εναρμόνια μετατροπία λα#, σιb στο μ. 9Εδώ χρησιμοποιούνται οι δεσπόζουσες. Θα μπορούσαμε με τις ντιμινουίτες να πάμε στη ρε ελάσσονα, αλλά μετά πάλι θα έπρεπε να κάνουμε την πτώση στη Φα μείζονα.

δ.Αλυσίδες: μ.3 και 4. στη σι ελ. και λα μειζ. και μ.12 και 13 στη Ρε μειζ και Μι Μειζ. Η δεύτερη αλυσίδα θα μπορούσε να είναι και σε άλλες τονικότητες όπως θα δείτε στις παρακάτω λύσεις.

ε.Δημιουργία χρωματικής μετατροπίας στο μ. 9 για μετάβαση στη φα μείζονα με ντο#- ντο αναίρεση, στο μ.11 για μετάβαση στη ρε μείζονα με ντο-ντο# και στο μ. 13 για μετάβαση στη φα# ελάσσονα με μι- μι#.

λύση 2. Δημιουργικότητα: Πάλι χωρίς προσθήκη μιμήσεων και ξένων φθόγγων, εκτός από το τελευταίο μέτρο όπου καθυστερείται η τρίτη της μειζονοποιημένης Ι (τρίτη του “Πικαρντί”) και ποικίλεται η λύση της καθυστέρησης. 

Κίνηση φωνών: Με λίγο μικρότερες κινήσεις στη μελωδική γραμμή του μπάσου και άρα μεγαλύτερη ποικιλία στην επιλογή των συγχορδιών, άρα περισσότερο αρμονικό ενδιαφέρον.

Λειτουργικότητα αρμονικών συνδέσεων: 

Οι ίδιες μετατροπίες με λύση 1 εκτός από μ.12-13.

Κομβικά σημεία: Απροσδόκητες πτώσεις στα σημεία των μετατροπιών με τη ναπολιτάνικη (μ.5-5 και 10-11)

Δεύτερη αλυσίδα μ.12-13 στη Σολ και Λα μείζονα.

Δημιουργία χρωματικής μετατροπίας στο μ.11 για μετάβαση στη σολ μείζονα με φα- φα# και στο μ. 13 για μετάβαση στη φα# ελάσσονα με μι- μι#.

Αρμονικός ρυθμός ανά τέταρτο παρεστιγμένο εκτός από μ.7


 Λύση 3.Παρόμοιες επιλογές μετατροπιών  και βαθμίδων- αναστροφών με τη λύση 2, με τη μόνη διαφορά την προσθήκηξένων φθόγγων και μιμήσεων που προκύπτουν από μελωδικά- ρυθμικά μοτίβα του θέματος. Οι μιμήσεις σημειώνονται με διακεκομμένες γραμμές.


Προσοχή:  τα σημεία όπου επιλέγουμε να κάνουμε μιμήσεις είναι τα σημεία όπου η μελωδία είναι πιο στατική και όχι στα ίδια σημεία όπου υπάρχει μελωδική ή ρυθμική κίνηση, ώστε το θέμα να μη βγαίνει πολύ πυκνό σε κάποια σημεία ή πολύ άδειο σε άλλα.

Διαφορές ως προς τις μετατροπίες και συνδέσεις:


μ. 11-12 η δεύτερη αλυσίδα  στη μι ελάσ. και φα# ελασ.,

μ. 14 χρήση παρενθετικής V της V  με χαμηλωμένη την 5η πριν το πτωτικό 6/4.

Ο αρμονικός ρυθμός πάλι είναι ίδιος.

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία παρακάτω.

Υπεύθυνη καθηγήτρια θεωρητικών μαθημάτων – πιάνου

Μιρέλα Παπαδοπούλου.

Λύση 1
Λύση 2
Λύση 3
θέμα εφ΄ όλης της ύλης
οδηγίες λύσεων θέματος