Διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων Μουσικού Σχολείου Βέροιας

ΘΕΜΑ : «Διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων  Μουσικού Σχολείου Βέροιας ».

   Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσικό Σχολείο Βέροιας κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα δεχθεί μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με την ΥΑ Γ2/3850/16-6-1998 και την 60235/Γ7/26-05-2011:

  •   Τέσσερεις (4) μαθητές  για φοίτηση στη Α΄ Λυκείου

   Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 19-9-2016  και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από 7-9-2016 έως 16-9-2016.           

   Για τα εξεταζόμενα μαθήματα και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας.

            Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Λύκεια της περιοχής μας .

 

Ο Διευθυντής

Καμπουρίδης Ιωάννης