Διευκρινίσεις για το μάθημα της αρμονίας στα μουσικά σχολεία

Δείτε στο συνημμένο έγγραφο pdf αλλά και εδώ διευκρινίσεις για το μάθημα της αρμονίας στα μουσικά σχολεία από την καθηγήτρια θεωρητικών του σχολείου, κα Μιρέλα Παπαδοπούλου.