Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΒAZZAR

 της  Χορωδίας Ευρωπαϊκής Μουσικής 

του Μουσικού Σχολείου