Διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσικό Σχολείο Βέροιας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα δεχθεί μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με την ΥΑ Γ2/3850/16-6-1998 και την 60235/Γ7/26-05-2011:

  • Δύο (2) μαθητές για φοίτηση στην Α΄ Λυκείου
  • Τέσσερις (4) μαθητές για φοίτηση στη Β΄ Λυκείου

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 19-9-2017  και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από 7-9-2017 έως 16-9-2017.

Για τα εξεταζόμενα μαθήματα και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Λύκεια της περιοχής μας.

Ο Διευθυντής

  Γεωργουδάκης Ιωάννης