Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού 2017

4η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2017-2018
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Η Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θέτοντας ως στόχο, η άθληση να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, δίνει την δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις/δραστηριότητες και την ευκαιρία να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση συνηθίζοντας σ’ έναν τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους.

Συγκεκριμένα ορίζει, ως 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού σχολικού έτους 2017-2018, τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 (σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 143571/Γ4/10-9-2014 Υ.Α.) και την κάτωθι Πανελλήνια εναρκτήρια δράση:

Στις 8:30 π.μ. στον προαύλιο χώρο κάθε σχολικής μονάδας ανά τάξεις και με τις αντίστοιχες προτεινόμενες μπάλες (Δημοτικό: Α΄& Β΄ τάξεις μπαλόνι, Γ΄& Δ΄ τάξεις αερόμπαλα, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις μαλακιά μπάλα πετοσφαίρισης, Γυμνάσιο & Λύκειο: μπάλα πετοσφαίρισης) καλούνται οι μαθητές/τριες κρατώντας τη μπάλα ψηλά να την εναλλάσσουν, δίνοντας πάσες ο ένας στον άλλον και μετρώντας παράλληλα τις επιτυχημένες προσπάθειες. Σε περίπτωση πτώσης της μπάλας αρχίζει το μέτρημα από την αρχή. (Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στα 5 λεπτά).

Στην συνέχεια, κάθε σχολική μονάδα καλείται να αποφασίσει για τις δράσεις που θα υλοποιήσει, εντός του σχολικού ωραρίου, οι οποίες υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν συνάφεια με την ανωτέρω ορισμένη θεματική ενότητα. Ενδεικτικά προτείνονται τα κάτωθι :

  • Αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, κ.λπ ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές του σχολείου, με ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριων τόσο στην οργάνωση όσο και στην εφαρμογή, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν παράλληλα με προβολές ταινιών και βίντεο, διαδραστικές συζητήσεις, ανάγνωση κειμένων, άρθρων, καλλιτεχνική – εικαστική – μουσική ενασχόληση (π.χ. δημιουργία αφίσας, πανό, κολάζ κ.α.).
  • Επίσκεψη επίλεκτων και διακριθέντων αθλητών. (αρ.πρωτ. 152705/Δ5/14.09.2017 έγγραφο έγκρισης άδειας εισόδου του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών (*1).
  • Συνεργασία με όμορες σχολικές μονάδες ή αθλητικά κέντρα, επισημαίνοντας ότι για τυχόν μετακινήσεις θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
  • Προγραμματισμός επίσκεψης στα Εθνικά Γυμναστήρια αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο Ι. Φωκιανός» και Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής (Γήπεδο NEAR EAST) όπου θα διοργανωθούν καινοτόμες αθλητικές δραστηριότητες/δράσεις με επίλεκτους και διακριθέντες αθλητές (9:00 π.μ. με 13:00 μ.μ.).

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να επισκεφτούν τα ανωτέρω γυμναστήρια την συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να επιλέξουν το αθλητικό κέντρο και να επικοινωνήσουν με τους (*2) υπεύθυνους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22/9. Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα και με τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι:

  • Σε περίπτωση που ακυρωθούν οι προγραμματισμένες δράσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ή άλλων γεγονότων, θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία του ίδιου μήνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων με ταυτόχρονη ενημέρωση της αρμόδιας Ομάδας Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α.) της Δ.Δ.Ε. Σε περίπτωση τοπικής εορτής ή αργίας, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής θα ορίσει νέα ημερομηνία, εντός του ίδιου μήνα, που θα ισχύει για όλες οι σχολικές μονάδες της οικείας περιοχής.
  • Όσον αφορά στα ολιγοθέσια σχολεία που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής προτείνεται η συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες.Μετά το πέρας της 4ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τον πίνακα (8α) [σελ.58 της αρ.πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΩοΓ4653ΠΣ-3Γ8)] και αποστείλετε μαζί με αντίστοιχο υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, φωτοτυπίες, κείμενα, κ.α] από τις πραγματοποιηθείσες δράσεις στην οικεία (*3) Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης (υπόψη Ο.Φ.Α.) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14/10/2016. Σε περίπτωση που, για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους, οι δράσεις πραγματοποιηθούν σε διαφορετική ημερομηνία, θα αποσταλούν τα εν λόγω στοιχεία στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης (*4).

Με το πέρας των δράσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δελτίο Τύπου στο οποίο θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι σχολικές μονάδες που θα υλοποιήσουν καινοτόμες δραστηριότητες/δράσεις καθώς και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό

Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις ανωτέρω αθλητικές δραστηριότητες απαιτείται:

α. Συμπληρωμένη η ονομαστική κατάσταση συμμετοχής των μαθητών (σε περίπτωση μετακίνησης εκτός της σχολικής μονάδας) [πίνακας 7, σελ.57 της αρ.πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΩοΓ4653ΠΣ-3Γ8)],

β. Οι Μαθητές και μαθήτριες που δεν διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις μη κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές, διαδραστικές κλπ.),

γ. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα με ευθύνη του οποίου θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στις αθλητικές δραστηριότητες [πίνακας 9, σελ.60 της αρ.πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΩοΓ4653ΠΣ-3Γ8)] και

δ. κατάλληλη αθλητική ενδυμασία.

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

(*1) Σ.Ε.Ε.Δ.Α. http://seeda.gr, στοιχεία επικοινωνίας: mail diakrithentesathlites@gmail.com & τηλέφωνα: Ιατρίδου Ραμπέα 6977001815 -6955936383

(*2) Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός»: Καφούρου Άννα, 210. 3235299, 210. 3235599.
Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής (Γήπεδο ΝEAR EAST): Καρασταμάτη Φανή, 210. 7212833, 210. 7217539, -email:d.p.p.g.kaisarianis@gmail.com.

(*3) Προς διευκόλυνση επισυνάπτεται ο πίνακας (3) με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Ομάδων Φυσικής Αγωγής.

(*4) Υπόψη των Ο.Φ.Α., οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τον συγκεντρωτικό πίνακα (8β), σελ.59 της αρ.πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΩοΓ4653ΠΣ-3Γ8) των σχολείων αρμοδιότητάς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea@minedu.gov.gr της Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής., το αργότερο έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.


Αρ.Πρωτ.143571/Γ4/10-09-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Α. Κάτσαρης
FAX: 210-2442210
E-mail: physgram(AT)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού»

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.2 και του άρθρου 63 του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985
2.Το με αρ. πρωτ. 94654/ΣΤ5 Φ.Ε.Κ. 1618/19.06.2014 άρθρο 2 παρ. 5 περί αρμοδιοτήτων υφυπουργού Αλ. Δερμεντζόπουλου.
3. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01-11-2005) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης » όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες Υ.Α. και ισχύει.
4. Την Υ.Α. υπ. αρ. 41871/Γ4/11 -4-2012 (Φ.Ε.Κ. 1296/τ.Β΄/12-4-2012) περί «ΑθλοΠαιδείας» σε Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.
5. Την Υ.Α. υπ. αρ.48930/Γ4/5-4-2013 (Φ.Ε.Κ. 858/τ. Β΄/10-4-2013) περί «ΑθλοΠαιδείας» Λυκείων.
6. Την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) περί Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητού.
7. Την Εγκύκλιο της Δ.Φ.Α. με αρ. πρ. 30347/Γ4/20-03-2012 περί «ΑθλοΠαιδείας».

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθετεί (ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου») την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα συνδέεται κάθε σχολική χρονιά με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που όμως θα υλοποιείται βιωματικά μέσα από το Σχολικό Αθλητισμό.

Ο θεματικός άξονας του Σχολικού Έτους 2014-2015 είναι «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».

Την ημέρα αυτή θα γίνεται επίσης η «εθιμική» έναρξη των Σχολικών Αγώνων (Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Λυκείων Ελλάδας & Κύπρου) και θα διοργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας.

Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) θα διεξαχθούν ενδοσχολικοί Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ, σε άθλημα ή αθλήματα που θα επιλέξει ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από εισήγηση των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής του σχολείου, με τη σχετική μέριμνα για τις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» στα Δημοτικά σχολεία, στα Γυμνάσια και στα Λύκεια της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης Παιδείας, που ο Αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης.

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να μεριμνήσουν και να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες μικτές ομάδες μαθητών/μαθητριών καθώς και μαθητών/μαθητριών με αναπηρίες κάθε μορφής. Επίσης οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής προετοιμάζουν και πρωτοστατούν σε θέματα αθλητικού ήθους και «ευ αγωνίζεσθαι». Ο ρόλος τους ΕΙΝΑΙ κυρίαρχος υπηρετώντας το όραμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ», ώστε να προκύψουν οι αυριανοί Δια Βίου Ασκούμενοι καθώς και οι (σωστοί) αυριανοί αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, φίλαθλοι και εν γένει πολίτες.

Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους εκπ/κούς Φυσικής Αγωγής, καλούνται να εντάξουν την προαναφερόμενη δράση στις δραστηριότητες του σχολείου και να ενεργήσουν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η άρτια διοργάνωση της καθώς και να αποστείλουν σχετικά στατιστικά στοιχεία στην οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής που να αφορούν:

1.στο άθλημα ή αθλήματα που διοργανώθηκαν

2.στο συνολικό αριθμό μαθητών/μαθητριών της σχολικής μονάδας

3.στο συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών ανά άθλημα

4.στο συνολικό αριθμό των ομάδων ανά άθλημα

5.στο συνολικό αριθμό των αγώνων

Η οργάνωση των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α. και εγκυκλίους για το Σχολικό Αθλητισμό. Για το λόγο αυτό οι οικείες ομάδες Φυσικής Αγωγής καλούνται να προκηρύξουν άμεσα Ενδοσχολικούς “Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ” ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ σύμφωνα με την Υ.Α. παρ. 5 και 6 της 41871/Γ4/11-4-2012 (Φ.Ε.Κ.1296/τ.Β΄/12-4-2012) και την Υ.Α. 48930/5/4/2013 (Φ.Ε.Κ. 858/τΒ΄10/4/2013) και με τήρηση του πνεύματος της υπ. Αριθμ. 30347/Γ4/20-3-2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και του «θεματικού άξονα» για την 1η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (6 Οκτωβρίου 2014).

Όπου δεν υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική υποδομή δύναται να προγραμματιστούν οι προαναφερόμενοι αγώνες σε όμορη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014).

Για την άρτια οργάνωση της «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι αρμόδια για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ