Διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα το ποτάμι της πόλης μας, τον Τριπόταμο

Ο Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα το ποτάμι της πόλης μας, τον Τριπόταμο, ο οποίος έχει εγκριθεί με το υπ’ αρ. Φ.14/ΦΜ/202230/218092/Δ1/12-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Απευθύνεται σε δυο ηλιακές ομάδες. Η 1η ομάδα περιλαμβάνει παιδιά που φοιτούν το σχολικό έτος 2017-2018 στην Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη δημοτικού και η 2η ομάδα σε παιδιά που φοιτούν στην Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά που φοιτούν στα δημοτικά και Γυμνάσια του Δήμου Βέροιας καθώς και στα ΕΕΕΕΚ Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας.

Τα έργα θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 30Χ42 εκατοστά (cm) (Μέγεθος Α3) και ως υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μολύβια γραφίτη, ξυλομπογιές, τέμπερες, παστέλ, νερομπογιές, ακρυλικά κ.α.. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να κατατεθούν προς αξιολόγηση από πενταμελή επιτροπή, από 1η έως και 15ή Μαρτίου 2018, σε κατάλληλα διαμορφωμένο κουτί στο ισόγειο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Η συγκέντρωση των έργων και στη συνέχεια η κατάθεσή τους θα γίνει με την εποπτεία των σχολείων. Κάθε έργο θα είναι ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ομαδικά έργα δεν θα γίνουν δεκτά από την κριτική επιτροπή. Επίσης κάθε μαθητής θα μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με ένα ΜΟΝΟ έργο.

Τα έργα δεν θα πρέπει να έχουν οποιοδήποτε διακριτικό σημάδι (π.χ. δεν θα είναι τσαλακωμένα, δεν θα υπάρχει γραμμένο το όνομα του παιδιού επάνω τους ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετίζεται με την ταυτότητα του). Κάθε έργο θα τοποθετηθεί σε φάκελο επάνω στον οποίο θα υπάρχει το ονοματεπώνυμο του παιδιού, η τάξη του, το σχολείο του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα στον φάκελο θα εσωκλείεται μαζί με το έργο και μια υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα που θα δηλώνει ότι συμφωνεί το παιδί του να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

Τα έργα όλων των παιδιών θα εκτεθούν.
Ο χρόνος και ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση των έργων ζωγραφικής θα ανακοινωθούν την Άνοιξη του 2018 από το Σύλλογο.

Τα μέλη της πενταμελούς κριτικής επιτροπής που θα κρίνουν τα έργα ζωγραφικής των μαθητών θα είναι τα εξής:
1. Αρώνης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας-Ζωγράφος
2. Λιάκου Ασπασία, Δασκάλα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Μαυροκεφαλίδης Δημήτριος, Ζωγράφος
4. Τσόλη Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Εικαστικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Χειμωνοπούλου Μαρία, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Bέροιας».

Σε όλους τους μαθητές που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Στους μαθητές που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις θα δοθούν έπαινοι, αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής, καθώς και χρηματικό έπαθλο. Στους μαθητές που θα καταλάβουν την 4η έως και τη 10η θέση θα δοθούν αναμνηστικά δώρα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και η απονομή των βεβαιώσεων-επαίνων-μεταλλίων-χρηματικών επάθλων-αναμνηστικών δώρων θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2018 μετά από σχετική ανακοίνωση από το Σύλλογο.
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι δωρεάν και προαιρετική και απαιτείται πέραν της σύμφωνης γνώμης των γονέων και κηδεμόνων τους η οποία θα συνοδεύει το έργο κάθε παιδιού και η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου οι μαθητές/τριες του οποίου προτίθενται να πάρουν μέρος.

Εξυπακούεται ότι δεν θα υπάρχουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα με εμπορία ή διαφήμιση, ότι ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με τη δωρεάν διακίνηση πάσης φύσεως υλικού που κρίνεται ως διαφημιστικό και ότι η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν τα έργα τους είτε στο πλαίσιο σχολικών γνωστικών αντικειμένων σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις ή και στον ελεύθερο χρόνο τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Facebook: «www.facebook.com/filoi.tripotamou
Ιστοσελίδα Συλλόγου: http://tripotamos.wix.com/filoitripotamou
E-mail: mcheimon@gmail.com
Κατάθεση έργων 1 – 15 Μαρτίου 2018 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας