Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2018

Κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης να γιορτάζεται από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Η ημέρα αυτή τιμά τη γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης, στην οποία ομιλούνται περισσότερες από 200 ευρωπαϊκές γλώσσες, 24 από τις οποίες είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και πολλές άλλες γλώσσες, τις οποίες έφεραν μαζί τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Υπολογίζεται ότι εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης σήμερα ζουν τουλάχιστον 175 εθνότητες.                            Σκοπός της καθιέρωσης του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι:

• Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, εάν είναι δυνατόν περισσότερων της μίας.

• Η διατήρηση και η καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.

• Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.

• Η συμπερίληψη και λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές.       

                                                                          Στα πλαίσια των στόχων αυτών, οι μαθητές του γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, έμαθαν για τα οφέλη τής εκμάθησης πολλών και διαφόρων ξένων γλωσσών. Οι μαθητές κάθε τάξης αξιοποίησαν με διαφορους τρόπους τη γλωσσική πολυμορφία. Φιλοτέχνισαν αφίσες με κολλάζ, ζωγράφισαν σημαίες ευρωπαϊκών κρατών, βρήκαν διάφορες λέξεις που τους ενδιέφεραν σε διαφορετικές γλώσσες, παρακολούθησαν βίντεο ευαισθητοποίησης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και τραγουδιών σε διαφορετικές γλώσσες.