“Βρύση μου μαλαματένια” – Συναυλία συνόλου παραδοσιακής μουσικής