Οδηγοί για την e class για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Οδηγός Μαθητή για τη χρήση της e class πλατφόρμας εδώ
Οδηγός Εκπαιδευτικού για την χρήση της e class πλατφόρμας εδώ