Έκτακτη ανακοίνωση – έναρξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ανακοινώνεται ότι από αύριο Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα (αργία) 15 Μαρτίου 2021 τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας (γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις) μέσω της πλατφόρμας WEBEX σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.