Νέα αναστολή δια ζώσης λειτουργίας σχολείου

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται νέα αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης. Τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας WEBEX.

https://www.minedu.gov.gr/