Πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι στα Ειδικά Μαθήματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα

Οι εξετάσεις κατά Ειδικό Μάθημα θα διενεργηθούν ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6/2022 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6/2022 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 21/6/2022 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6/2022 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 23/6/2022 ΑΡΜΟΝΙΑ 8:30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6/2022 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 16:30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 28/6/2022 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6/2022 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ
ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2022 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

Για το Ειδικό Μάθημα «ΑΡΜΟΝΙΑ»
Οι	υποψήφιοι	που	κατέθεσαν	Αίτηση-Δήλωση	σε	Λύκεια	των	Περιφερειακών	Διευθύνσεων	Πρωτοβάθμιας	και	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης Δυτικής	 Μακεδονίας	 (ΕΚΤΟΣ	 ΤΩΝ	 ΛΥΚΕΙΩΝ	 ΤΗΣ	 Δ.Δ.Ε.	 ΓΡΕΒΕΝΩΝ),	Κεντρικής	Μακεδονίας	και Ανατολικής	Μακεδονίας	και	Θράκης,	θα	εξεταστούν	στη	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και	στα	εξής	Εξεταστικά	Κέντρα	ανάλογα	με	το	αρχικό	γράμμα	του	επωνύμου	τους:

1.	Στο	Ε.Κ.	 του 2ου Γενικού	Λυκείου	Θεσσαλονίκης (Ικτίνου 5,	Θεσσαλονίκη,	 Τ.Κ.	 54622),	 όσοι	 το	 επώνυμό	τους	αρχίζει	από			Α		έως	και			ΜΟ.
2.	 Στο	 Ε.Κ.	 του 3ου Γενικού	 Λυκείου	 Πολίχνης (Τέρμα	 Αγνώστου	 Στρατιώτη,	 Πολίχνη,	 Τ.Κ.	 56532),	 όσοι	 το	επώνυμό	τους	αρχίζει	από			ΜΠ			έως	και			Χ
Για το Ειδικό Μάθημα «ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»
Οι υποψήφιοι	που	κατέθεσαν	Αίτηση-Δήλωση	σε	Λύκεια	των	Περιφερειακών	Διευθύνσεων	Πρωτοβάθμιας	και	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης Δυτικής	 Μακεδονίας	 (ΕΚΤΟΣ	 ΤΩΝ	 ΛΥΚΕΙΩΝ	 ΤΗΣ	 Δ.Δ.Ε.	 ΓΡΕΒΕΝΩΝ),	 Κεντρικής	Μακεδονίας	και Ανατολικής	Μακεδονίας	και	Θράκης, θα	εξεταστούν	στη	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και	στα	
εξής	Εξεταστικά	Κέντρα	ανάλογα	με	το	αρχικό	γράμμα	του	επωνύμου	τους:

1.	 Στο	 Ε.Κ.	 του Μουσικού	 Σχολείου	 Θεσσαλονίκης (Προέκταση	 Εγνατίας	 118,	 Πυλαία,	 Τ.Κ.	 55535	 – Θεσσαλονίκη),	όσοι	το	επώνυμό	τους	αρχίζει	από			Α	 έως	και			ΚΑΤ.							
2.	 Στο	 Ε.Κ.	 του 1ου Επαγγελματικού	 Λυκείου	 Καλαμαριάς (Κωνσταντίνου	 Καραμανλή	 και	 Μακεδονίας,	Καλαμαριά,	Τ.Κ.	55134),	όσοι	το	επώνυμό	τους	αρχίζει	από			ΚΑΦ			έως	και		ΠΑΠ.	
3	 Στο	 Ε.Κ.	 του 2ου Γενικού	 Λυκείου	 Νεάπολης (Στρατόπεδο	 Στρεμπενιώτη,	 Νεάπολη,	 Τ.Κ.	 56701	 - Θεσσαλονίκη),	όσοι	το	επώνυμό	τους	αρχίζει	από		ΠΑΡ				έως	και			Χ.

Οδηγίες προς τους υποψηφίους

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης  μέχρι τις  08.00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα, εκτός των Αγγλικών για το οποίο πρέπει να προσέλθουν  μέχρι τις 09:30 π.μ., και του  Έλεγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο πρέπει να προσέλθουν  μέχρι τις 16:00 μ.μ.

3. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
των  Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,
του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι κατά προσέγγιση είκοσι (20) λεπτά.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και
«Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2022.

Εξεταστικά Κέντρα Μουσικού Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Πιερίας και Ημαθίας, θα
εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης (οδός Εθνικού Σταδίου 1, Τ.Κ. 60132 – Κατερίνη), με εξαίρεση τους υποψηφίους που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαρίμπα οι οποίοι και θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Προέκταση Εγνατίας 118, Τ.Κ. 555 35 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη).

Εξεταστικά Κέντρα Μουσικού Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ»

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

 1. Στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Προέκταση Εγνατίας 118, Τ.Κ. 55535 – Πυλαία
  Θεσσαλονίκης), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΡ.
 2. Στο Ε.Κ. του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Καλαμαριάς (Κωνσταντίνου Καραμανλή & Μακεδονίας, Τ.Κ.55134 – Καλαμαριά Θεσσαλονίκης), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΣ έως και ΠΑΠ.
 3. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης (Στρ. Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 56701 – Νεάπολη Θεσσαλονίκης), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΠΑΡ έως και Ψ.

Επιπλέον, διευκρινίζεται στους υποψηφίους ότι:
α) Στις εξετάσεις του κάθε μουσικού μαθήματος δικαιούνται να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι έχουν ήδη
δηλώσει το συγκεκριμένο μουσικό μάθημα
β) Ως ώρα έναρξης ορίζεται η 8:30 π.μ. για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και 12:30
μ.μ. για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».

γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00 π.μ. για το μάθημα
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και μέχρι τις 12:00 μ.μ. για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».

Δείτε αναλυτικά τις εγκυκλίους