Σύσταση σωματείου Αποφοίτων και Φίλων Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Η πρώτη συνάντηση για την ίδρυση Σωματείου Αποφοίτων και Φίλων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 13 Νοεμβρίου 2022 στον Πολυχώρο «Ελιά» στη Βέροια. Στη συνάντηση συμμετείχαν γονείς αποφοίτων και μαθητών, καθηγητές αλλά και φίλοι του σχολείου.

Στην αρχή της συνάντησης η κα Δέσποινα Παρίση, τέως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, μίλησε για την ιδέα της ίδρυσης του Σωματείου και στη συνέχεια συζητήθηκαν οι σκοποί του. Τέλος υπογράφτηκε η ιδρυτική πράξη αλλά και το καταστατικό του σωματείου, το οποίο επιμελήθηκε ο κ. Θωμάς Παπαδόπουλος, βασικοί σκοποί του οποίου είναι:

1. Η καλλιέργεια των σχέσεων των αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, καθώς και των φίλων του σχολείου αυτού, με την ηθική, πνευματική και κοινωνική εξύψωση των μελών του και την καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συσφίξεως των αδελφικών μεταξύ τους σχέσεων.

2. Η υποστήριξη της λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Βέροιας και η διαφύλαξη του πλαισίου λειτουργίας του ως Δημοσίου Σχολείου.

3. Η επικοινωνία στο κοινό των δραστηριοτήτων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, με στόχο τη διασύνδεσή του με την τοπική, εθνική και διεθνή κοινότητα.

4. Η ενασχόληση των μελών του Σωματείου με την τοπική μουσική κληρονομιά και τη διατήρησή της, αλλά και εν γένει τη μουσική και την καλλιέργειά της.

Η καταστατική Γενική Συνέλευση όρισε πενταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους: Δέσποινα Παρίση, Βασίλειο Τσαπράζη, Θωμά Παπαδόπουλο, Χριστίνα Ζαχαριάδου και Ξανθή Χονδρού – Χιλλ.

Έργο της θα είναι η φροντίδα για τη δικαστική αναγνώριση και νομιμοποίηση του Σωματείου και η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών για την εκλογή τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Όσοι και όσες επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο των μελών, μπορούν να δηλώσουν την πρόθεση τους στην κα Δέσποινα Παρίση (email: parisidesp@gmail.com)