Γνωρίζοντας το Εργαστήριο Εμβρυολογίας

Βιωματικό δραστηριότητα “Γνωρίζοντας το Εργαστήριο Εμβρυολογίας” πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας Α’ Λυκείου, με υπεύθυνη την καθηγήτρια Βιολογίας, Ειρήνη Μάστορα.

Οι μαθητές πειραματίστηκαν οι ίδιοι με τα υλικά και τα αντιδραστήρια των εργαστηρίων εμβρυολογίας των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κατόπιν παρατήρησαν στο οπτικό μικροσκόπιο γεννητικά κύτταρα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στην οποία η κυρία Μάστορα εκπονεί τη μεταδιδακτορική της έρευνα.